top of page

Một số hộp đèn xe ô tô có không gian hẹp, khi nâng cấp các loại bi có kích thước lớn cần thêm không gian ở đuôi đèn. Sau khi mở rộng đuôi đèn, cần sử dụng các loại chụp bằng cao su để che bụi, che nước cho đèn. Sản phẩm chụp cao su đuôi đèn rất hữu dụng khi nâng cấp ánh sáng !

 

Kích thước chụp cao su

 • Chụp cao su đường kính 70mm
 • Chụp cao su đường kính 75mm
 • Chụp cao su đường kính 80mm
 • Chụp cao su đường kính 85mm
 • Chụp cao su đường kính 90mm
 • Chụp cao su đường kính 95mm
 • Chụp cao su đường kính 100mm

Chụp cao su đuôi đèn

94.000₫Giá
 • Kích thước chụp cao su

  • Chụp cao su đường kính 70mm
  • Chụp cao su đường kính 75mm
  • Chụp cao su đường kính 80mm
  • Chụp cao su đường kính 85mm
  • Chụp cao su đường kính 90mm
  • Chụp cao su đường kính 95mm
  • Chụp cao su đường kính 100mm

Sản phẩm liên quan

bottom of page