top of page

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của EVO Light áp dụng trên toàn quốc với các điều khoản rõ ràng cho khách hàng lắp đặt tại các địa điểm, địa chỉ được EVO Light cung cấp sản phẩm. Chính sách bảo hành của EVO Light được cung cấp cho từng loại sản phẩm với tiêu chí và thời gian bảo hành khác nhau

Chính sách bảo hành chung

1. Các trường hợp được bảo hành

  • Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành

  • Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp

  • Quý khách bảo hành tại nơi lắp đặt sản phẩm

2. Trường hợp không được bảo hành

  • Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành được lưu trên hệ thống

  • Mã sản phẩm không trùng khớp với dữ liệu sản phẩm bán ra

  • Sản phẩm bị trầy, xước, biến dạng do quá trình sử dụng ( đâm đụng, ngập nước,...vv)

  • Khách hàng tự ý can thiệp vào các thành phần, chi tiết của sản phẩm

  • Khách hàng đã tự ý sửa chữa tại một địa điểm khác không thuộc hệ thống được EVO Light phân phối, cung cấp

bottom of page